top of page

ENERGIE ALS BRON VAN AL HET LEVEN 

DE INTRODUCTIE VAN VUUR

EN PRANA

Alles is energie en niets bestaat zonder energie – alles in ons en om ons heen is energie: ons fysieke lichaam, de lucht die we inademen en onze gedachten en emoties. 

Het woord energie kennen we met name in de betekenis van levenskracht, brandstof en vermogen. Echter in de oorsprong van het woord (het griekse woord enérgeia) is de betekenis licht. Het woord 'licht' heeft weer betrekking op levenskracht of goddelijkheid en voert terug tot het oude Egypte.

 

In onze geschiedenis vinden we talrijke verwijzingen naar het woord energie in die betekenis van 'levenskracht' en ‘licht’. Hieruit blijkt dat dit begrip al sinds duizenden jaren geleefd en gebruikt wordt. Ook grote filosofen uit het verleden onderkennen energie als de bron van het leven en daarbij als basis voor alles, nog vóór het vorm of materie wordt. 

Vuur en Prana  

Over het algemeen worden slaap en voeding gezien als de energiebronnen die ons lichaam in leven houden. We halen echter meer energie of levenskracht uit één van de twee energiebronnen die door de Ageless Wisdom worden omschreven als prana en vuur.  

 

De meeste mensen die enigszins bekend zijn met energetische of spirituele vormen van healing zullen hebben gehoord van begrippen als prana, qi of chi - of zoals ze gewoonlijk beschreven worden, onze levenskracht en onze bron van heling.

 

Prana is een vorm van energie met een lagere vibratie dan onze goddelijke essentie, de ziel.  Prana is uitsluitend nodig voor het onderhouden van het animale aspect van ons mens-zijn, ons fysieke lichaam. 

 

De energie van de ziel is veel lichter en expansiever en wordt vuur of goddelijke energie genoemd. Het is dit vuur dat in de kern van elke Nadi aanwezig is. Dit betekent dat we kunnen zeggen dat, als we verbonden zijn met onze kern en onze expressie deze goddelijke energie als bron heeft, we in onze meest natuurlijke staat zijn.

 

Ons fysieke lichaam heeft een kleine hoeveelheid prana nodig, zoals voedsel, water, adem, etc. We hebben  echter prana  voor het overgrote deel  als bron gekozen voor onze  expressie –  dat  wil  zeggen  voor  onze  gevoelens  en  gedachtes  en  de  daaruit voortkomende  acties  en  gedragingen. 

We zijn in feite hier om terug te keren naar wie we werkelijk zijn: het licht en de liefde van ons ware zelf, onze ziel. De sleutel voor deze evolutie is om te leven op een manier die onze fysieke vorm, waarmee we onze liefde tot uitdrukking brengen, volledig respecteert. Dit kunnen we niet doen zolang we een teveel aan prana in ons lichaam hebben. Dus om de ziel tot expressie te laten komen via onze menselijke vorm is het nodig dat we ons van de vele lagen van prana, die we in ons lichaam hebben toegelaten, ontdoen zodat we de essentie van wie we werkelijk zijn kunnen toelaten. 

 

UM THERAPIEËN

Sacred Esoteric Healing

Meer...

Esoteric Massage

Meer...

Esoteric Chakra-Puncture

Meer...

Esoteric Connective Tissue Therapy

Meer...

Esoteric Yoga

Meer...

bottom of page