top of page

THE WAY OF THE LIVINGNESS

VERDERE LINKS

The Way of The Livingness is gebaseerd op het inzicht dat iedereen altijd bijdraagt aan een groter geheel en dat iedere gedachte en iedere handeling effect heeft op partners, familie, vrienden, werkomgeving en de maatschappij. In plaats van aangenomen idealen en concepten als leidraad te nemen wordt het innerlijk weten, dat voor iedereen toegankelijk is, als basis genomen bij het maken van keuzes.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon

Inmiddels zijn diverse bedrijven en organisaties opgericht die gebaseerd zijn op de principes van ‘The Way of The Livingness’. Daarnaast is er de website unimedliving.com met artikelen, audio's en video's gebaseerd op ‘The Way of The Livingness’.

bottom of page