top of page
Serge
Workshop in VK
NB Livingness 1 Germany 0517080_CMYK
Serge Benhayon unter den Studenten
Serge Benhayon mit Stundenten 02
039O3642

UNIVERSAL MEDICINE

UNIVERSELE GEZONDHEIDSKUNDE

EN FILOSOFIE 

Universal Medicine, opgericht door Serge Benhayon, is een internationale school voor Esoterische filosofie en wetenschap met centra voor complementaire therapie in Australië en Engeland. Universal Medicine biedt presentaties, cursussen en retreats aan in Australië, Engeland, Europa en Vietnam. Diverse presentaties worden via webcast wereldwijd uitgezonden.

ANDERE TALEN

 

ENGLISH

ESPAÑOL

DEUTSCH

FRANCAIS

Het uitgangspunt van Universal Medicine is

de eigen verantwoordelijkheid in het proces van heling en ontwikkeling.

VERDERE LINKS

Universal Medicine (UM) ziet geneeskunde als alomvattend en universeel, dat wil zeggen dat alle aspecten van het leven in ogenschouw worden genomen – van de energetische oorsprong tot en met de uitwerking hiervan op ieder persoonlijk en op de samenleving als geheel.

 

UM biedt complementaire behandelmethoden aan, in samenwerking met de conventionele geneeskunde. De Universal Medicine therapieën ondersteunen de cliënt om zich meer bewust te worden van de gevolgen van de dagelijkse keuzes voor de eigen vitaliteit en gezondheid. De praktische vertaling van dit bewustzijn laat ons zien dat de keuzes die we in ons leven maken ofwel een negatieve dan wel een positieve invloed op onze gezondheid hebben, zodat we kunnen concluderen dat het leven zelf het beste medicijn is.

 

Deze bewuste en verantwoordelijke manier van omgaan met jezelf en je omgeving is wetenschap en filosofie tegelijk en is gebaseerd op de duizenden jaren oude wijsheid “The Ageless Wisdom” die al geleefd en onderwezen werd door Hermes, Hercules, Imhotep, Siddhartha Gautama Buddha, Jesus (Yeshua), Helena Blavatsky en Alice A. Bailey, om maar enkele voorbeelden uit de geschiedenis van de mensheid te noemen.

 

Universal Medicine zet als school voor Esoterische Filosofie en Wetenschap de traditie van “The Ageless Wisdom” voort en presenteert deze eeuwenoude wijsheid in een taal en op een manier die is afgestemd op de tijd waarin we nu leven, zonder van de ware en tijdloze boodschap af te wijken.

 

De filosofie van Universal Medicine is gebaseerd op de principes van energetische verantwoordelijkheid en energetische integriteit, evenals op het begrip dat al onze keuzes een impact hebben op onze fysieke en mentale gezondheid.

 • Grey Facebook Icon
UM THERAPIEËN

Praktijk en hoofdvestiging in Australië

Sacred Esoteric Healing

Meer...

De hoofdvestiging van Universal Medicine bevindt zich in Goonellabah, New South Wales, Australië. Jaarlijks bezoeken vele Australiërs en internationale gasten de daar aanwezige praktijk en/of maken gebruik van het ruime aanbod aan cursussen, workshops en presentaties.

 

Universal Medicine is twee maal per jaar in Frome, Somerset, Engeland, waar het volledige programma van workshops en cursussen wordt aangeboden. Ook komt Natalie Benhayon regelmatig naar Duitsland, om daar workshops te presenteren.

Esoteric Massage

Meer...

Esoteric Chakra-Puncture

Meer...

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon

Esoteric Connective Tissue Therapy

Meer...

Esoteric Yoga

Meer...

UNIVERSAL MEDICINE

IN NEDERLAND EN BELGIË

 UM KALENDER

Universal Medicine heeft wereldwijd studenten en activiteiten waaronder in Nederland en België. Een groot deel van de studenten die de cursussen en opleidingen van Universal Medicine hebben gevolgd werkt niet als behandelaar maar past de inzichten en levenslessen toe in hun beroep, in hun privéleven en als vrijwilliger in diverse projecten en initiatieven.

Naast de regelmatig georganiseerde presentaties en workshops en het therapieaanbod is UM daarmee in het Nederlandse taalgebied ook onderdeel van het alledaagse maatschappelijke leven. In een diversiteit aan organisaties en op vakgebieden zoals evenementen organisatie, verpleegkunde, bedrijfsmanagement, paramedische professies, ICT-consultancy, bedrijfscoaching, commerciële beroepen, psychologie, HRM en opvoedingsondersteuning. 

Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd zoals presentaties en workshops met verschillende doelgroepen en onderwerpen, zoals bijvoorbeeld Women’s Health bijeenkomsten, Verkering met Jezelf voor jongeren, Esoterische Yoga groepen, meditatieavonden en  zang- en stem workshops.

De studenten van Universal Medicine passen naar beste vermogen ‘The Ageless Wisdom’ toe in hun dagelijks leven, in werk, privé en in de verschillende projecten waaraan zij deelenemen. Zo wordt het dagelijks leven het beste medicijn.

Universal Medicine

Evenementenkalender

universalmedicine.com.au

'Life is Medicine - Serge Benhayon 

Deze website is vertaald en samengesteld door studenten in Nederland en België met als doel het werk van Universal Medicine en Serge Benhayon toegankelijk te maken in de Nederlandse taal.

AU/VN/GB

RETREATS

UM RETREATS

Universal Medicine biedt elk jaar vijfdaagse retreats aan in Vietnam, Australië en Engeland. Deze retreats omvatten een brede en diepgaande kijk op het menselijk leven vanuit een multidimensionaal perspectief. Persoonlijke - en groepsdilemma’s worden bestudeerd met behulp van esoterische filosofie, psychologie en gezondheidskunde. De retreat vertaalt de ‘Ageless Wisdom’ en energetische wetten naar ons dagelijks leven en biedt een dieper begrip en een basis om de verbinding met de eigen essentie te ontwikkelen. 

Serge en Natalie Benhayon bieden interactieve presentaties aan en de besproken onderwerpen worden in groepen uitgewerkt. Dit groepswerk bevordert de samenwerking op basis van gelijkheid en openheid en tegelijkertijd draagt dit bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer.

Deelnemen aan een vijfdaagse retreat met studenten vanuit de hele wereld is een bijzondere en verrijkende ervaring.  

UM Vietnam Retreat 2015

Video

UM UK Retreat 2015

Video

UM Australië Retreat 2015

Video

VERDERE LINKS

THE STUDENT BODY

DE STUDENTEN VAN
UNIVERSAL MEDICINE

Alle studenten samen worden 'The Student Body' genoemd. Zij zijn allemaal studenten van het leven - van hun eigen leven en van hun evolutie. De benaming ‘Student Body’ heeft zich in de loop der tijd tot een eigennaam gevormd. 'The Student Body' is een groep studenten die zich gezamenlijk en consistent blijft ontwikkelen. De wijze waarop de studenten naar beste vermogen leven, heet The Way of The Livingness.

Diegenen die zichzelf als studenten van Universal Medicine en als deel van ‘The Way of The Livingness’ zien, hebben ervoor gekozen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid, hun relaties en hun algemene welzijn. Geïnspireerd door het leven van Serge Benhayon en de presentaties van Universal Medicine voelen zij zich gesteund en gesterkt om hun innerlijke waarheid te vertrouwen en daarnaar te leven.

Door te leven vanuit het innerlijk hart wordt de student een student van zijn eigen innerlijk weten – nooit een student van iemand anders.

‘The Way of The Livingness’ is gebaseerd op het inzicht dat iedereen altijd bijdraagt aan een groter geheel en dat iedere gedachte en iedere handeling effect heeft op partners, familie, vrienden, werkomgeving en de maatschappij. In plaats van aangenomen idealen en concepten als leidraad te nemen, wordt het innerlijk weten, dat voor iedereen toegankelijk is, als basis genomen bij het maken van keuzes.

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon

De Student Body is gevormd uit alle lagen en beroepsgroepen van de samenleving. Deze diversiteit brengt zeer gevarieerde samenwerkingsverbanden tot stand. De studenten hebben diverse projecten en initiatieven ontwikkeld zowel op professionele als vrijwillige basis. De Student Body werkt hierin zowel lokaal als internationaal samen, waarbij thema’s als goed voor jezelf zorgen, verantwoordelijk zijn voor je eigen gezondheid, liefdevolle relaties en integriteit in zaken doen, de basis vormen voor publicaties, presentaties en workshops.

 

Ook zijn diverse bedrijven en opleidingsinstituten opgericht, gebaseerd op de principes van ‘The Way of The Livingness’. Daarnaast deelt de Student Body haar ervaringen via online bibliotheken en internet platformen zoals bv. unimedliving.com

Esoteric Practitioners Ascociation

EPA

ESOTERIC PRACTITIONERS

ASSOCIATION

THERAPEUTEN WERELDWIJD

De EPA (Esoteric Practitioners Association) is een onderdeel van Universal Medicine dat is opgericht om toezicht te houden op het gebruik van de modaliteiten zoals ontwikkeld door Universal Medicine en om beoefenaars van deze modaliteiten te accrediteren. EPA erkende behandelaars zijn volledig complementair in hun benadering en werken samen met de conventionele geneeskunde.


Om te worden erkend moeten alle behandelaars jaarlijks een assessment ondergaan en een constante professionaliteit, integriteit en bekwaamheid tonen die voldoet aan de standaard van de EPA. Alle EPA behandelaars zijn volledig verzekerd en leven een Ethiek- en Gedragscode na die geldt als een van de hoogste standaarden in de gezondheidszorg wereldwijd.

De vereniging is in 2009 in Australië formeel tot stand gekomen. Sindsdien is de EPA uitgegroeid tot een internationale organisatie. In 2013 is een zusterorganisatie voor Engeland en Europa opgericht.


De behandelaars kiezen ervoor om zich te houden aan de veelomvattende Ethiek- en Gedragscode van de EPA en leven naar beste vermogen op een wijze die henzelf en anderen niet benadeelt.


In de praktijk betekent deze keuze dat elke activiteit die nadelig kan zijn voor de helderheid, de kwaliteit en het doel van de behandeling wordt voorkomen. Dit in de volle wetenschap dat de manier van leven buiten de praktijkruimte direct van invloed is op de behandeling. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: in feite zijn ze één en dezelfde. Dit energetische feit is het fundament van de EPA en dit is uitzonderlijk te noemen in relatie tot alle andere verenigingen in de gezondheidszorg.

Voor de EPA is dit feit essentieel aangezien er geen échte gezondheidszorg geboden kan worden als de behandelaar niet zelf daadwerkelijk zorg draagt voor zijn of haar eigen gezondheid.

EPA behandelaars zetten een nieuwe standaard door verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en zich ervan bewust te zijn dat elke keuze effect heeft op henzelf en anderen. Dit betekent bijvoorbeeld de onthouding van alcohol en drugs. Zodoende is de kwaliteit van de service die zij bieden ongeëvenaard.


Waar het bij een behandelaar in de eerste plaats om gaat is Energetische Integriteit en Energetische Verantwoordelijkheid. Hierdoor kan ware ondersteuning aan de cliënt worden geboden. Daarbij kan geen sprake zijn van eigenbelang zoals erkenning zoeken, ‘de helper’ zijn, of financieel gewin.

Door de EPA geaccrediteerde modaliteiten

Alle behandelmethoden die geaccrediteerd zijn door de EPA bieden de cliënt de mogelijkheid om tot rust en een diepere bewustwording te komen. Zij bieden de ruimte tot verandering van opvattingen, overtuigingen en gedrag zodat de harmonie in het lichaam en in het leven van de cliënt ondersteund wordt. Zo kan de cliënt terugkeren naar de diepe stilte die we in het meest innerlijke van iedere man, vrouw en ieder kind kunnen vinden. Dit is de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘Esoteric’: ‘het meest innerlijke’.


De erkende modaliteiten zijn: 

 

 • Sacred Esoteric Healing

 • Esoteric Massage

 • Esoteric Chakra-puncture

 • Esoteric Connective Tissue Therapy

 • Esoteric Breast Massage

 • Esoteric Yoga

Het fundament van de esoterische modaliteiten is dat ware heling nooit aan de cliënt ‘gegeven’ kan worden maar dat de cliënt zichzelf heelt.

Door het besef dat de cliënt zichzelf heelt is er een bescheidenheid bij de behandelaars. Hun rol in het proces is het aanbieden van een kwaliteit en helderheid die de cliënt ondersteunt in zijn of haar heling. Dit is significant en vormt de basis van de manier waarop EPA-geaccrediteerde behandelaars werken. 

Training- en studievereisten


Van EPA geaccrediteerde behandelaars wordt verwacht dat ze gespecificeerde praktijktrainingen volgen en voldoen aan de door de overheid voorgeschreven opleidingseisen.


Voor verdere informatie zie de EPA website


De voorbereidende studies van Esoteric Healing Level 1 t/m 3 of 4 vragen twee tot drie jaar. Hiermee wordt een solide basis gelegd en dit is minimaal vereist om deel te kunnen nemen aan de gevorderde cursussen:

 • Esoteric Massage

 • Esoteric Chakra-puncture

 • Esoteric Connective Tissue Therapy

 • Esoteric Yoga

Voor de studie Esoteric Breast Massage gelden afwijkende voorwaarden.


Studies in Anatomie, Fysiologie en voedingsleer zijn verplicht, alsmede oefenuren om voor de hierboven genoemde modaliteiten geregistreerd te kunnen worden.

 

Accreditatie

De accreditatie van de EPA is een kwaliteitskeurmerk dat het publiek ervan verzekerd dat de behandelaar de standaard van de EPA Ethiek- en Gedragscode naleeft. Deze standaarden zijn een geschreven versie van wat de oprichters van de EPA zelf leven en toepassen in hun persoonlijke en professionele leven.


De accreditatieprocessen zoals neergezet door de EPA zijn uniek. Middels een assessment vindt op basis van de standaard van de EPA jaarlijks een hernieuwde accreditatie plaats. De EPA geaccrediteerde behandelaars zien dit als een mogelijkheid om de kwaliteit en professionaliteit die ze hun cliënten aanbieden te verdiepen.


De EPA stelt een nieuwe norm op het gebied van professionaliteit en integriteit binnen de gezondheidszorg met in het verlengde hiervan het respect voor en de samenwerking met de conventionele geneeskunde.
 

LINKS

INTERVIEW/TV SERIE

'Natalie, With Love TV'

Inspirerende TV met Natalie Benhayon

Meer...

SB TV-n.gif

INTERVIEW/TV SERIE

'Serge Benhayon TV'
Bekijk alle episodes nu gratis online

Meer...

BLOG/WEEKLY
Lifestyle & Gezondheid

unimedliving.com

LifeLibrary

Meer...

bottom of page