EPA

ESOTERIC PRACTITIONERS

ASSOCIATION

Therapeuten Wereldwijd

De EPA (Esoteric Practitioners Association) is een onderdeel van Universal Medicine. Deze is opgericht om toezicht te houden op het gebruik van de modaliteiten zoals ontwikkeld door Universal Medicine en om beoefenaars van deze modaliteiten te erkennen. EPA-erkende therapeuten zijn volledig complementair in hun benadering en werken samen met de conventionele geneeskunde.


Om te worden erkend moeten alle therapeuten jaarlijks een assessment ondergaan en een constante professionaliteit, integriteit en bekwaamheid tonen die voldoet aan de standaard van de EPA. Alle EPA-therapeuten zijn volledig verzekerd en leven een Ethiek- en Gedragscode na die geldt als een van de hoogste standaarden in de gezondheidszorg wereldwijd.

De vereniging is in 2009 in Australië formeel tot stand gekomen. Sindsdien is de EPA uitgegroeid tot een internationale organisatie. In 2013 is een zusterorganisatie voor Engeland en Europa opgericht.


De therapeuten kiezen ervoor om zich te houden aan de veelomvattende Ethiek- en Gedragscode van de EPA en leven naar beste vermogen op een wijze die henzelf en anderen niet benadeelt.


In de praktijk betekent deze keuze dat elke activiteit die nadelig kan zijn voor de helderheid, de kwaliteit en het doel van de behandeling wordt voorkomen. Dit in de volle wetenschap dat de manier van leven buiten de praktijkruimte direct van invloed is op de behandeling. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: in feite zijn ze één en dezelfde. Dit energetische feit is het fundament van de EPA en dit is uitzonderlijk te noemen in relatie tot alle andere verenigingen in de gezondheidszorg.

Voor de EPA is dit feit essentieel aangezien er geen échte gezondheidszorg geboden kan worden als de therapeut niet zelf daadwerkelijk zorg draagt voor zijn of haar eigen gezondheid.

EPA-therapeuten zetten een nieuwe standaard door verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en zich ervan bewust te zijn dat elke keuze effect heeft op henzelf en anderen. Dit betekent bijvoorbeeld de onthouding van alcohol en drugs. Zodoende is de kwaliteit van de service die zij bieden ongeëvenaard.


Waar het bij een therapeut in de eerste plaats om gaat is Energetische Integriteit en Energetische Verantwoordelijkheid. Hierdoor kan ware ondersteuning aan de cliënt worden geboden. Daarbij kan geen sprake zijn van eigenbelang zoals erkenning zoeken, ‘de helper’ zijn, of financieel gewin.

Door de EPA erkende modaliteiten

Alle behandelmethoden die erkend zijn door de EPA bieden de cliënt de mogelijkheid  om tot rust en een diepere bewustwording te komen. Zij bieden de ruimte tot verandering van opvattingen, overtuigingen en gedrag zodat de harmonie in het lichaam en in het leven van de cliënt ondersteund wordt. Zo kan de cliënt terugkeren naar de diepe stilte die we in het meest innerlijke van iedere man, vrouw en ieder kind kunnen vinden. Dit is de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘Esoteric’: ‘het meest innerlijke’.


De erkende modaliteiten zijn: 

 

 • Sacred Esoteric Healing

 • Esoteric Massage

 • Esoteric Chakra-puncture

 • Esoteric Connective Tissue Therapy

 • Esoteric Breast Massage

 • Esoteric Yoga

Het fundament van de esoterische modaliteiten is dat ware heling nooit aan de cliënt ‘gegeven’ kan worden maar dat de cliënt zichzelf heelt.

Door het besef dat de cliënt zichzelf heelt is er een bescheidenheid bij de therapeuten. Hun rol in het proces is het aanbieden van een kwaliteit en helderheid die de cliënt ondersteunt in zijn of haar heling. Dit is significant en vormt de basis van de manier waarop EPA-erkende therapeuten werken. 

Training- en studievereisten


Van EPA-erkende therapeuten wordt verwacht dat ze gespecificeerde praktijktrainingen volgen en voldoen aan de door de overheid voorgeschreven opleidingseisen.


Voor verdere informatie zie de EPA website


De voorbereidende studies van Esoteric Healing Level 1 t/m 3 of 4 vragen twee tot drie jaar. Hiermee wordt een solide basis gelegd en dit is minimaal vereist om deel te kunnen nemen aan de gevorderde cursussen:

 • Esoteric Massage

 • Esoteric Chakra-puncture

 • Esoteric Connective Tissue Therapy

 • Esoteric Yoga

Voor de studie Esoteric Breast Massage gelden afwijkende voorwaarden.


Studies in Anatomie, Fysiologie en voedingsleer zijn verplicht, alsmede oefenuren om voor de hierboven genoemde modaliteiten geregistreerd te kunnen worden.
 

Erkenning

De erkenning van de EPA is een kwaliteitskeurmerk dat het publiek ervan verzekerd dat de therapeut de standaard van de EPA Ethiek- en Gedragscode naleeft. Deze standaarden zijn een geschreven versie van wat de oprichters van de EPA zelf leven en toepassen in hun persoonlijke en professionele leven.


De erkenningprocessen zoals neergezet door de EPA zijn uniek. Middels een assessment vindt op basis van de standaard van de EPA jaarlijks een hernieuwde erkenning plaats. De EPA-erkende therapeuten zien dit als een mogelijkheid om de kwaliteit en professionaliteit die ze hun cliënten aanbieden te verdiepen.


De EPA stelt een nieuwe norm op het gebied van professionaliteit en integriteit binnen de gezondheidszorg met in het verlengde hiervan het respect voor en de samenwerking met de conventionele geneeskunde.
 

UNIVERSAL MEDICINE
VOLG ONS
 • Grey Facebook Icon

1631

FOLLOWERS

 

UNIVERSAL MEDICINE CONTACT